Logo ARISSE-01

Această bază de date are ca scop să contribuie la creşterea vizibilităţii membrilor Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene / ECSA România şi a activităţii acestora. Baza de date Who is Who include informaţii referitoare la profilul educaţional şi profesional al fiecărui membru al Asociaţiei şi a fost realizată în cadrul proiectului Jean Monnet Suport pentru AsociațiiContributing to the development of the EU immigration and mobility field of study from a multi-disciplinary approach. Support for the Romanian Association of International Relations and European Studies / CDEUS” (Proiect: 553595-EPP-1-2014-1-RO-EPPJMO-SUPPA)cofinanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus, acțiunea Jean Monnet.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Pentru mai multe informaţii despre proiect şi despre Asociaţie în general, vă rugăm să consultaţi pagina noastră de web: http://rise.org.ro/

* Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute de această publicație.