Experţi Cooperare Internaţională

Loredana Maria Simionov

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Centru de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi

Domenii de activitate: Cercetare

Titlul academic: Doctor

Interesul de cercetare: Relatiile economice si politice dintre Rusia si Uniunea Europeana

Scurtă descriere: Simionov Loredana, in calitate de cercetător in cadrul Centrului de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi din anul 2015, are ca principale domenii de interes relațiile Uniunii Europene cu Federația Rusă, politica externă a UE, politica de vecinătate, interdependența UE-Rusia in sfera comerțului, energiei și a investițiilor. De profesie economist, a susţinut public teza de doctorat cu titlul Relațiile UE-Rusia in domeniul energiei și al comerțului. Interdependențe actuale și implicații asupra perspectivelor de cooperare și integrare regională in Europa. Incepand cu anul 2015 a devenit editor al publicaţiei ştiinţifice CES Working Papers, ISSN 2067 - 7693.