Experţi Dezvoltare Regională

Ramona Țigănașu

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Cercetare

Titlul academic: Cercetător științific III

Interesul de cercetare: Dezvoltare regională, economie

Scurtă Descriere: Ramona Țigănuș este doctor în economie. A urmat studiile doctorale și post-doctorale în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În prezent, susține în cadrul aceleiași instituții următoarele seminarii: Metodologia cercetării, Economie și politici europene, Politici europene și guvernanță economică în EU și Economie mondială.

Liviu Ștefan Râncioagă

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov

Domenii de activitate: Guvernamental, Educaţie, NGO

Titlul academic: Asist. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Uniunea Europeană, politici sociale, populaţia romă, conflicte interetnice

Scurtă descriere: Absolvent al studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat în relaţii internaţionale la SNSPA Bucureşti, doctor în ştiinţe politice cu teza "Securitatea societală în Uniunea Europeană. Cazul romilor". Activitate didactică şi de cercetare în domeniul politicilor Uniunii Europene, în special a strategiilor de integrare a grupurilor vulnerabile. Expert promovare regională şi investiţii în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, coordonatorul Reţelei Comunicatorilor Regio - Programul Operaţional Regional în regiunea Bucureşti-Ilfov.