Experţi Diplomaţie

Tasia Gudu

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Ambasada Republicii Peru în România

Domenii de activitate: Diplomație

Titlul academic: -

Interesul de cercetare: -

Scurtă Descriere: Tasia Gudu este asistent consular și interpret în cadrul Ambasadei Republicii Peru în România. A urmat studiile masterale în domeniul comunicării interculturale în Europa și este licențiată în limbi și literature străine. A participat la un program de mobilitate Erasmus în cadrul Humboldt-Universität din Berlin unde a studiat filosofía.

Lucian Sava

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Ministerul Afacerilor Externe

Domenii de activitate: Politică externă

Titlul academic: Doctor

Interesul de cercetare:  Politică externă, diplomație, comunicare

Scurtă Descriere: Lucian Sava este doctor în relații internaționale, titlu obținut în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Este consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Anterior, a fost expert comunicare în Direcția Comunicare și Diplomație Publică. A predat cursuri de formare destinate personalului consular în CIPC și cursuri de instruire în domeniul relațiilor internaționale în cadrul Institutului Diplomatic Român.

Andreea Mihaela Radu

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţionalăMinisterul Afacerilor Externe

Domenii de activitate: Diplomație, Relatii Internationale

Titlul academic: -

Interesul de cercetare: Diplomație, Relații Internaționale

Scurtă descriere: Andreea Mihaela Radu este referent relații II în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul următoarelor departamente: Divizia Politici Economice și Monitorizare (DPEM) și Direcția Generală Diplomație Economică (DGDE). De asemenea, a urmrmat cursuri de perfecționare în diplomație și politicî externă în cadrul Institutului Diplomatic Român, Institutului European din România, Colegiul Național de Apărare și Ministerul Afacerilor Externe.

Georgiana Ciceo

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Studii europene

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Politică externă și diplomație, politici publice, procese decizionale în UE, teorii ale integrării

Scurtă descriere:

 - 2012 - prezent - director, Departamentul de Studii Europene și Guvernanță, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

- 2003 - prezent - cadru didactic, Facultattea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

- 1991 - 2003 - diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României

Marga Nițu

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: SNSPA

Domenii de activitate: Cercetare

Titlul academic: Doctorand

Interesul de cercetare: Migratie umană, relații internaționale, comunicare politica, Diplomație

Scurtă descriere: Jurnalist de televiziune - a introdus reportajul politic si mini-studioul in jurnalul de știri; specialist Relatii Publice in campaniile electorale (2000 - 2010), specialist in protocol instituțional si comunicare diplomatica, analist media si manager proiect rebranding stații TV locale

Marilena Oana Nedelea

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Istoria administraţiei publice, Istoria dreptului românesc, Drept roman, Drept diplomatic şi consular, Arhivistică şi documentaristică

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Istorie, Drept, Diplomație

Scurtă descriere: Marilena Nedelea este doctor în istorie. A publicat peste