Experţi Drept Internaţional

Jana Maftei

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea „Danubius” din Galați

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Drept internațional public

Titlul academic: Prof. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Drept internațional public, Drept diplomatic și consular, Drept european

Scurtă descriere

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Profesor universitar doctor
03/10/2011 – prezent - Director, Departamentul drept public şi drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea Danubius, Galați, România
16/01/2008 – 09/09/2011 - Șef de catedră, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea Danubius, Galați, România
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Doctorat: Drept internațional public
Master: Drept comunitar
Cursuri postuniversitare: Practica relaţiilor internaţionale și studii euro-atlantice; Terorismul internaţional si sistemele de securitate
AFILIERI:
Asociația Română de Științe Penale
Editorial Board: Acta Universitatis Danubius. Juridica, Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Journal of Politics and Law , International Law Research Canadian Center of Science and Education

Marilena Oana Nedelea

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Istoria administraţiei publice, Istoria dreptului românesc, Drept roman, Drept diplomatic şi consular, Arhivistică şi documentaristică

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Istorie, Drept, Diplomație

Scurtă descriere: Marilena Nedelea este doctor în istorie. A publicat peste 

Ruxandra-Ana Gologan

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Baroul București

Domenii de activitate: Juridic

Titlul academic: Avocat

Interesul de cercetare: Drept international, Relatii Internationale

Scurtă descriere: Absolventă a Facultății de Drept în cadrul Universității din București și a Universității Paris I Panthéon-Sorbonne, Ruxandra Ana Gologan este avocat, membru al Baroului București din 2013, având experiență profesională în drept civil, dreptul afacerilor și drepturile omului. 

A obținut diplomă de Master în Drept european și international al afacerilor în cadrul Universității Paris I Panthéon-Sorbonne precum și o specializare în Drept comparat în cadrul Facultății Internaționale de Drept Comparat din Strasbourg. Domeniile de expertiză și cercetare includ Dreptul internațional public, Relațiile internaționale și europene și Dreptul comparat.
"