Experţi Integrare Europeană

Anca Maria Stângaciu

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Cercetare

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare:  Studii Europene, Guvernanță, Administrație Europeană, Economie

Scurtă Descriere: Anca Maria Stângaciu este doctor în istorie. În prezent predă în cadrul Facultății de Studii Europene, Departamentul de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca cursuri  și seminarii în următoarele domenii: europenizare, relații economice internaționale, arhivistică și administrație europeană. În perioada 2006 – 2007 a fost profesor asociat la Università degli Studi di Padova, Facultatea de științe politice și a predat cursul „Relazioni economiche italo-rumene” susţinut la nivel de laurea specialistica, în baza unui “Contratto di collaborazione coordinata e continuativa”.

Adrian Gabriel Corpădean

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Integrare europeană, comunicare, management de proiect

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Integrare europeană, comunicare, management de proiect

Scurtă descriere: Lector Dr. la Departamentul de Studii Europene și Guvernanță, coordonator al Centrului de Proiecte Europene al Facultății de Studii Europene (UBB), manager de proiect POS DRU (UBB) si director-adjunct al Biroului de Relații Internaționale (FSE/UBB). Coordonator-adjunct al Centrului de Documentare Europeană al UBB. Redactor-șef al revistei internaționale Synergies Roumanie, membru in comitetele de redacție ale revistelor Modelling the New Europe și L'Europe Unie.

Adrian Ivan

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Vicepreședinte

Afiliere instituţională: Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Istorie si Filosofie

Domenii de activitate: Învățământ superior

Titlul academic: Prof. univ. dr.

Interesul de cercetare: Guvernanță UE, politică externă

Scurtă Descriere: Profesor de Relații Internaționale și Studii Europene cu o bogata experiență de cercetare în guvernanței UE și a politicilor externe. Adrian Liviu Ivan este expert al Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), iar din 2008 este președinte al Comisiei de științe sociale politice și de comunicare din cadrul acesteia. Printre activitatile lui de management putem mentiona:lider al modului Istoria Integrării Europene, catedră Jean Monnet, lider - Guvernare și Politici Europene, Co-director Programul ATLANTIS ʺAdministrație Publicăʺ, coordonator academic -Jean Monnet Proiect: Educația pentru cetățenie (UE-RoCitizen) (2012) iar din 2013 Modul lider - proiect «Europene de Securitate, Națională și Problemele Minorităților etniceʺ, iar din 2014 Coordonator Academic ʺABC Learning UE @ School: Educație pentru Democrație, Cetățenie și diversitate, YOU(th) pentru UE. Din 2012, este șeful Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană (Facultatea de Istorie si Filosofie). A coordonat teze de doctorat în Relații Internaționale și Studii Europene si a dezvoltat mai cu succes mai multe specializari de studiu la nivel licenta: Studii de Securitate, Studii de securitate in limba engleza, Relatii internationale si Studii Europene in limba romana, la nivel masterat cum ar fi Managementul Relații Internaționale și Politici Europene, Managementul Securitatii in Societatea Contemporana si o scoala doctorala care sa definitiveze parcursul studentiilor nostrii- Scoală Doctorală în Relații Internaționale și Studii de Securitate, fiind in acelasi timp editorul sef al Revistei Romane de Guvernanta Europeana.

 

Dogot Cristina-Maria

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea din Oradea

Domenii de activitate: Studii Europene/Relaţii Internaţionale

Titlul academic: Lector Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Integrare politică europeană; Leadership politic european; Federalism european; Regionalizare

Scurtă Descriere: Lector univ. dr. al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării de la Universitatea din Oradea, cercetător în cadrul Institutului de Studii Euroregionale și editor executiv al revistei Eurolimes. Ultimele publicații: Le fédéralisme, fondement intellectuel de la construction européenne. Le fédéralisme personnaliste de Denis de Rougemont. Saarbrucken: Editions universitaires européennes, 2011, 456p. ISBN-13: 978-6131552649; “Romanian Local Administrations and Their Activities in Carpathian Euroregion.” In Cross-border Cooperation: Models of Good Practice in Carpathian Region, edited by Adrian-Claudiu Popoviciu. Bucharest: C.H. Beck, 2014, pp. 172-187. ISBN 978-606-18-0388-0; “European Union Strategy for Central Asia and Regional Democratisation Process.” In Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World, edited by Valentin Naumescu, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 185-223. ISBN-978-1-4438-5681-2.

Flavius Cristian Mărcău

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea „Constantin Bâncuși” din Târgu-Jiu

Domenii de activitate: Cercetare

Titlul academic: Asistent de Cercetare Științifică

Interesul de cercetare: Democratizarea statelor din Europa Centrală și de Est

Scurtă descriere: Cercetător Științific din 2014, Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației. Director al publicației științifice Research and Science Today (indexată în peste 20 de baze de date). A publicat 3 cărți (autor și coautor), peste 30 de articole în reviste indexate BDI și peste 50 de articole publicate în volume colective, volume ale unor conferințe, reviste neindexate.

Georgiana Ciceo

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Studii europene

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Politică externă și diplomație, politici publice, procese decizionale în UE, teorii ale integrării

Scurtă descriere:

 - 2012 - prezent - director, Departamentul de Studii Europene și Guvernanță, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

- 2003 - prezent - cadru didactic, Facultattea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

- 1991 - 2003 - diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României

Mihail Caradaică

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: SNSPA/DRIIE

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Studii Europene

Titlul academic: Doctor în științe politice

Interesul de cercetare: Teorii critice, Integrare Europeana, Marxism

Scurtă descriere: Mihail Caradaică este licențiat în Științe Politice la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, apoi a urmat un masterat la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, specializându-se în Relații Internaționale si Studii Europene.

Mai apoi, în cadrul aceleași universități a absolvit și un doctorat în domeniul Științelor Politice, în octombrie 2014, sub îndrumarea domnului profesor Iordan Gheorghe Bărbulescu.

În acest moment este asistent universitar la DRIIE, pe următoarele domenii: Instituții ale Uniunii Europene, Teorii ale dezvoltării, Metode de analiză ale politicilor de dezvoltare, Politici Europene privind cooperarea și dezvoltarea.

În afara mediului universitar, el mai activează și într-un ONG denumit Centrul de Studii în Idei Politice.

Miroslav Tașcu-Stavre

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea din Bucuresti

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Studii Europene

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Construcție europeană, tranziție postcomunista, integrare europeana

Scurtă descriere: În activitatea desfăşurată în instituţiile de învăţământ superior în care am activat am predat cursuri, seminarii şi laboratoare din aria ştiinţelor politice, a studiilor europene şi a relaţiilor internaţionale. Printre cursurile predate menţionez: Introducere în Ştiinţa Politică, Tranziţie şi Democraţie, Metodologia Cercetării Sociale, Instituţiile Uniunii Europene, Construcţie Europeană, Politica Europeană sau Instituţii şi Organizaţii Internaţionale. Pentru cursurile şi seminariile predate am realizat suporturi de curs şi materiale de seminar. Totodată, în decursul celor 10 ani petrecuţi la catedră am avut ocazia să coordonez peste 100 de lucrări de licenţă în domeniu şi am reuşit să implic studenţii secţiei de Studii Culturale Europene în proiecte cu finanţare europeană (POSDRU/56/1.2/S/36310, POSDRU/40/3.2/G/36881 și POSDRU/19/1.2/G/16159
Proiecte cu finanţare europeană

· Expert în proiectul Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste - SOCIUS, proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/161/2.1/G/140906 (2015)
· Benficiar al unei burse post-doctorale în proiectul Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească, proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/159/1.5/S/140106 (2014-2015)
· Expert în proiectul Competențe, calitate, flexibilitate și ocupabilitate în oferta educațională a programelor de masterat, proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/19/1.2/G/16159 (2014)
· Membru în Comitetul de Management al Acţiunii COST 1007 – Investigating Cultural Sustainability – finanţat de Uniunea Europeană (2013 - 2015)
· Expert în proiectul Antreprenori europeni , proiect finanţat prin Fondul Social European (2012)
· Expert în proiectul Formarea de cadre didactice în domeniul educaţiei pentru cetăţenia democratică - FORM - proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/19/1.3/G/21648 (2012)
· Expert în proiectul Proces decizional la nivel M.A.I. – Eficienţă şi Coerenţă, proiect finanţat prin Fondul Social European – PODCA – SMIS 2284 (2011)
· Expert în proiectul Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea, ştiinţifică, teoretică şi aplicată a studenţilor din ciclul de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţelor sociale şi politic, proiect finanţat prin Fondul Social European - POSDRU/56/1.2/S/36310 (2010-2012)
· Expert în proiectul Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea Bucureşti - Ilfov STAR - MED, proiect finanţat prin Fondul Social European - POSDRU/40/3.2/G/36881 (2010 – 2011)

"

Nicolae Păun

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Istoria integrării europene

Titlul academic: Dr., Prof. Jean Monnet ad Personam

Interesul de cercetare: Istoria integrării europene, reforma instituțională și administrativă a UE

Scurtă descriere: Nicolae Păun este Profesor univ. dr. și Decan al Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai. Conduce doctorate în domeniul Relații Internaționale și Studii Europene și a dobândit titlul de Profesor Jean Monnet ad Personam. Este membru al Grupului de Lucru al Istoricilor Integrării Europene, de pe lângă Comisia Europeană. Este activ în asociații profesionale naționale și internaționale în domeniul europenisticii și este membru ARACIS. A publicat numeroase cărți și articole în reviste internaționale și a câștigat distincții precum Profesorul LISBOAN și Premiul A.D. Xenopol al Academiei Române.