Învăţământ Universitar

Adrian Gabriel Corpădean

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Integrare europeană, comunicare, management de proiect

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Integrare europeană, comunicare, management de proiect

Scurtă descriere: Lector Dr. la Departamentul de Studii Europene și Guvernanță, coordonator al Centrului de Proiecte Europene al Facultății de Studii Europene (UBB), manager de proiect POS DRU (UBB) si director-adjunct al Biroului de Relații Internaționale (FSE/UBB). Coordonator-adjunct al Centrului de Documentare Europeană al UBB. Redactor-șef al revistei internaționale Synergies Roumanie, membru in comitetele de redacție ale revistelor Modelling the New Europe și L'Europe Unie.

Adrian Ivan

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Vicepreședinte

Afiliere instituţională: Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Istorie si Filosofie

Domenii de activitate: Învățământ superior

Titlul academic: Prof. univ. dr.

Interesul de cercetare: Guvernanță UE, politică externă

Scurtă Descriere: Profesor de Relații Internaționale și Studii Europene cu o bogata experiență de cercetare în guvernanței UE și a politicilor externe. Adrian Liviu Ivan este expert al Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), iar din 2008 este președinte al Comisiei de științe sociale politice și de comunicare din cadrul acesteia. Printre activitatile lui de management putem mentiona:lider al modului Istoria Integrării Europene, catedră Jean Monnet, lider - Guvernare și Politici Europene, Co-director Programul ATLANTIS ʺAdministrație Publicăʺ, coordonator academic -Jean Monnet Proiect: Educația pentru cetățenie (UE-RoCitizen) (2012) iar din 2013 Modul lider - proiect «Europene de Securitate, Națională și Problemele Minorităților etniceʺ, iar din 2014 Coordonator Academic ʺABC Learning UE @ School: Educație pentru Democrație, Cetățenie și diversitate, YOU(th) pentru UE. Din 2012, este șeful Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană (Facultatea de Istorie si Filosofie). A coordonat teze de doctorat în Relații Internaționale și Studii Europene si a dezvoltat mai cu succes mai multe specializari de studiu la nivel licenta: Studii de Securitate, Studii de securitate in limba engleza, Relatii internationale si Studii Europene in limba romana, la nivel masterat cum ar fi Managementul Relații Internaționale și Politici Europene, Managementul Securitatii in Societatea Contemporana si o scoala doctorala care sa definitiveze parcursul studentiilor nostrii- Scoală Doctorală în Relații Internaționale și Studii de Securitate, fiind in acelasi timp editorul sef al Revistei Romane de Guvernanta Europeana.

 

Adrian-Cosmin Basarabă

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Știinte Politice, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Analiza comportamentului electoral, Planificare sectorială, Studii de dezvoltare internațională, Migrație și politici ale populației

Scurtă descriere: Conf. univ. dr. Adrian Basarabă este membru al departamentului de Ştiinţe Politice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara. Doctor în Sociologie la Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Adrian Basarabă este specializat pe sociologie regională, sociologie politică și studii de dezvoltare internațională. Este cadru didactic asociat la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi la Universitatea din Craiova şi membru în registrul naţional de evaluatori (pentru domeniul Ştiinţe Politice) al Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS.

Alexandra Cristina Dumitriu Tătăranu

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţionalăSNSPA

Domenii de activitateȘtiințe politice

Titlul academic: Cercetare

Interesul de cercetare: Studii de gen, politici antidiscriminare, inluziune socială

Scurtă descriere: Alexandra Dumitru este doctorand în acdrul SNSPA, în domeniul științelor politice. În perioada iunie - iulie 2013 fost intern în cadrul Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, a desfășurat activități de cercetare în cadrul Centrului de Dezvoltare și Analiză Instituțională și în cadrul Centrului de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA, unde a cercetat fenomenul descriminării de gen și hărțuirii stradale. De asemenea, a participat la elaborarea unor sondaje de opinie și analize politice și a fost redactor de știri pentru Titanul.ro.

Claudiu Marian

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Învățămțânt universitar/Știinte politice, comunicare

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Științe politice, comunicare

Scurtă descriere:

"2007–2011 Doctor în Relaţii Internaţionale 
 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Cluj-Napoca (România)
 
2006–2007 Master în Managementul Relațiilor Internaționale și Afacerilor Comunitare 
 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca (România)

2002–2007 Economist licențiat 
 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Business, Cluj-Napoca (România)
 
2002–2006 Licenţiat în Ştiinţe Politice 
 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Cluj-Napoca (România)
 
"

Cristian Încălțărău

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Domenii de activitate: Cercetare/Economie și Afaceri internaționale

Titlul academic: CSIII

Interesul de cercetare: Dinamica relaţiei bilaterale mobilitatea forței de muncă – dezvoltare (migrația internă/internațională și impactul asupra regiunii/țării de origine, economia remitențelor, tranziția migrației)

Scurtă descriere: Cristian Încalţărău este cercetător în cadrul Centrului de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Principalul său domeniu de interes vizează dinamica relaţiei bilaterale mobilitatea forței de muncă – dezvoltare (migrația internă/internațională și impactul asupra regiunii/țării de origine, economia remitențelor, tranziția migrației). În perioada Octombrie - Februarie 2012 a obținut un stagiu de cercetare în cadrul Institutului pentru Economie Internațională din cadrul Universității de Economie și Afaceri din Viena, având ca temă - Consecințele economice ale emigrării forței de muncă din România. Începând cu anul 2009 a devenit editor executiv al publicaţiei ştiinţifice CES Working Papers, editată de Centrul de Studii Europene.

Dan Cristian Dabija

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Drept de Marketing

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Marketing, comert, turism

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Marketing, comert, turism

Scurtă descriere: Associate Professor at the Department of Marketing, Faculty of Economics and Business Administration, Babeş-Bolyai University Romania. His teaching and research fields are Retailing, International Marketing, Consumer Behaviour and Tourism Marketing. Dr. Dabija finished his PhD Studies at the Bucharest Academy of Economic Studies, Romania and won several doctoral and postdoctoral research scholarships at Romanian and german universities

 

Dogot Cristina-Maria

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea din Oradea

Domenii de activitate: Studii Europene/Relaţii Internaţionale

Titlul academic: Lector Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Integrare politică europeană; Leadership politic european; Federalism european; Regionalizare

Scurtă Descriere: Lector univ. dr. al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării de la Universitatea din Oradea, cercetător în cadrul Institutului de Studii Euroregionale și editor executiv al revistei Eurolimes. Ultimele publicații: Le fédéralisme, fondement intellectuel de la construction européenne. Le fédéralisme personnaliste de Denis de Rougemont. Saarbrucken: Editions universitaires européennes, 2011, 456p. ISBN-13: 978-6131552649; “Romanian Local Administrations and Their Activities in Carpathian Euroregion.” In Cross-border Cooperation: Models of Good Practice in Carpathian Region, edited by Adrian-Claudiu Popoviciu. Bucharest: C.H. Beck, 2014, pp. 172-187. ISBN 978-606-18-0388-0; “European Union Strategy for Central Asia and Regional Democratisation Process.” In Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World, edited by Valentin Naumescu, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 185-223. ISBN-978-1-4438-5681-2.

Florinel Iftode

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea Danubius din Galaţi

Domenii de activitate: Științe politice / Relații internaționale

Titlul academic: Lector Universitar

Interesul de cercetare: Studii de securitate/ Managementul securităţii informaţiilor

Scurtă Descriere: Doctor în Ştiinţe Militare, în prezent Director al Departamentului Comunicare şi Ştiinţe Politice şi Lector Universitar in cadrul Universităţii Danubius din Galaţi. Fost Comandant al Centrului Militar Judeţean Galaţi.

Georgiana Ciceo

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Studii europene

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Politică externă și diplomație, politici publice, procese decizionale în UE, teorii ale integrării

Scurtă descriere:

 - 2012 - prezent - director, Departamentul de Studii Europene și Guvernanță, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

- 2003 - prezent - cadru didactic, Facultattea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

- 1991 - 2003 - diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României

Jana Maftei

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea „Danubius” din Galați

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Drept internațional public

Titlul academic: Prof. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Drept internațional public, Drept diplomatic și consular, Drept european

Scurtă descriere

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Profesor universitar doctor
03/10/2011 – prezent - Director, Departamentul drept public şi drept privat, Facultatea de Drept, Universitatea Danubius, Galați, România
16/01/2008 – 09/09/2011 - Șef de catedră, Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea Danubius, Galați, România
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Doctorat: Drept internațional public
Master: Drept comunitar
Cursuri postuniversitare: Practica relaţiilor internaţionale și studii euro-atlantice; Terorismul internaţional si sistemele de securitate
AFILIERI:
Asociația Română de Științe Penale
Editorial Board: Acta Universitatis Danubius. Juridica, Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Journal of Politics and Law , International Law Research Canadian Center of Science and Education

Liviu Ștefan Râncioagă

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov

Domenii de activitate: Guvernamental, Educaţie, NGO

Titlul academic: Asist. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Uniunea Europeană, politici sociale, populaţia romă, conflicte interetnice

Scurtă descriere: Absolvent al studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat în relaţii internaţionale la SNSPA Bucureşti, doctor în ştiinţe politice cu teza "Securitatea societală în Uniunea Europeană. Cazul romilor". Activitate didactică şi de cercetare în domeniul politicilor Uniunii Europene, în special a strategiilor de integrare a grupurilor vulnerabile. Expert promovare regională şi investiţii în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, coordonatorul Reţelei Comunicatorilor Regio - Programul Operaţional Regional în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea din Oradea

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Economie internationala, Marketing teritorial, Comunicare si imagine

Luminița Soproni

 

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Globalizarea economica, Comunicare si imagine

Scurtă descriere: Conferențiar universitar la Departamentul de Relatii Internationale si Studii Europene al Universitatii din Oradea (Facultatea de Istorie, Relatii Internationale, Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii). Este absolventa a Academiei de Stiinte Economice din Bucuresti si a programului de masterat in Administrarea si gestiunea comunicarii al Universitatii de Stiinte Sociale din Toulouse (Franta). Este coordonator academic al modulului Jean Monnet „Mass-media si dialogul intercultural in Europa fara frontiere”, membru al si membru in colectivul de redactie al revistei Eurolimes. Articole relevante: „Economic transition in Romania – a completed process?” (2015), in P. Koktsidis, S. Katsikides (eds.), Societies in Transition: the Social Implications of Economic, Political and Security Transformations, Springer International Publishing, „Region - engine of growth in global economy” (2015), in Transylvanian Review (ISI Journal), „Placing Romania in the European and International market: the role of image in building a nation identity” (2012), in Media and European Diversity, Editions Bruylant, Bruxelles; „Global communication as a Result of Globalization and Informatization” (2008), in Education, Research and Innovation Policies and Strategies in the Age of Globalization, comunicare.ro, Bucuresti.

Mariana Cojoc

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea "Ovidius" din Constanța

Domenii de activitateÎnvățământ/Științe Politice

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Științe Politice

Scurtă descriere: Mărioara Cojoc este decan al Facultății de Istorie și Științe Police din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța. De asemenea, începând cu anul 2010, este evaluator în domeniul științelor politice în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. În 2009 a fost numit coordonatorul Centrului de Studii Ruse, Universitatea "Danubius" Constanța.

Marilena Oana Nedelea

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Istoria administraţiei publice, Istoria dreptului românesc, Drept roman, Drept diplomatic şi consular, Arhivistică şi documentaristică

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Istorie, Drept, Diplomație

Scurtă descriere: Marilena Nedelea este doctor în istorie. A publicat peste 

Mihail Caradaică

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: SNSPA/DRIIE

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Studii Europene

Titlul academic: Doctor în științe politice

Interesul de cercetare: Teorii critice, Integrare Europeana, Marxism

Scurtă descriere: Mihail Caradaică este licențiat în Științe Politice la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA, apoi a urmat un masterat la Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, specializându-se în Relații Internaționale si Studii Europene.

Mai apoi, în cadrul aceleași universități a absolvit și un doctorat în domeniul Științelor Politice, în octombrie 2014, sub îndrumarea domnului profesor Iordan Gheorghe Bărbulescu.

În acest moment este asistent universitar la DRIIE, pe următoarele domenii: Instituții ale Uniunii Europene, Teorii ale dezvoltării, Metode de analiză ale politicilor de dezvoltare, Politici Europene privind cooperarea și dezvoltarea.

În afara mediului universitar, el mai activează și într-un ONG denumit Centrul de Studii în Idei Politice.

Miroslav Tașcu-Stavre

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea din Bucuresti

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Studii Europene

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Construcție europeană, tranziție postcomunista, integrare europeana

Scurtă descriere: În activitatea desfăşurată în instituţiile de învăţământ superior în care am activat am predat cursuri, seminarii şi laboratoare din aria ştiinţelor politice, a studiilor europene şi a relaţiilor internaţionale. Printre cursurile predate menţionez: Introducere în Ştiinţa Politică, Tranziţie şi Democraţie, Metodologia Cercetării Sociale, Instituţiile Uniunii Europene, Construcţie Europeană, Politica Europeană sau Instituţii şi Organizaţii Internaţionale. Pentru cursurile şi seminariile predate am realizat suporturi de curs şi materiale de seminar. Totodată, în decursul celor 10 ani petrecuţi la catedră am avut ocazia să coordonez peste 100 de lucrări de licenţă în domeniu şi am reuşit să implic studenţii secţiei de Studii Culturale Europene în proiecte cu finanţare europeană (POSDRU/56/1.2/S/36310, POSDRU/40/3.2/G/36881 și POSDRU/19/1.2/G/16159
Proiecte cu finanţare europeană

· Expert în proiectul Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste - SOCIUS, proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/161/2.1/G/140906 (2015)
· Benficiar al unei burse post-doctorale în proiectul Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească, proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/159/1.5/S/140106 (2014-2015)
· Expert în proiectul Competențe, calitate, flexibilitate și ocupabilitate în oferta educațională a programelor de masterat, proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/19/1.2/G/16159 (2014)
· Membru în Comitetul de Management al Acţiunii COST 1007 – Investigating Cultural Sustainability – finanţat de Uniunea Europeană (2013 - 2015)
· Expert în proiectul Antreprenori europeni , proiect finanţat prin Fondul Social European (2012)
· Expert în proiectul Formarea de cadre didactice în domeniul educaţiei pentru cetăţenia democratică - FORM - proiect finanţat prin Fondul Social European POSDRU/19/1.3/G/21648 (2012)
· Expert în proiectul Proces decizional la nivel M.A.I. – Eficienţă şi Coerenţă, proiect finanţat prin Fondul Social European – PODCA – SMIS 2284 (2011)
· Expert în proiectul Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru cercetarea, ştiinţifică, teoretică şi aplicată a studenţilor din ciclul de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţelor sociale şi politic, proiect finanţat prin Fondul Social European - POSDRU/56/1.2/S/36310 (2010-2012)
· Expert în proiectul Strategii de inovare a organizării muncii în domeniul medical din regiunea Bucureşti - Ilfov STAR - MED, proiect finanţat prin Fondul Social European - POSDRU/40/3.2/G/36881 (2010 – 2011)

"

Miruna Andreea Balosin

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de studii europene, universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Administratie europeana (licenta); Guvernanta europeana (master); Relatii internationale si studii europene(ro. si eng. licenta); Administratie europeana si management de programe (master)

Titlul academic: Lect. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Importanta activitatilor de lobby, guvernanta europeana-modele de bune practici, institutiile ue, managementul politicilor publice, spatiul public european

Scurtă descriere: Lect. univ. dr. Miruna Andreea Balosin preda cursuri de Guvernanta Europeana, Lobby si advocacy european (concepte, institutii, actori), Importanta lobbying-ului european, Managementul european al politicilor publice, International Organizations in cadrul Facultatii de Studii Europene, UBB Cluj-Napoca. A publicat o serie de articole privind evolutia lobbying-ului european, deficitul democratic, initiativa transparentei asupra institutiilor UE si spatiul public european. Este co-fondator si redactor al Online Journal Modelling the New Europe  (BDI). Pentru mai multe detalii, accesati:
http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/?page_id=148

Nedelea Alexandru-Mircea

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Univ. Ștefan cel Mare din Suceava

Domenii de activitate: Educaţie, marketing

Titlul academic: Conferenţiar Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Marketing, Turism

Scurtă Descriere: Alexandru NEDELEA, Ph.D., is an Associate Professor of Marketing at the University Stefan cel Mare of Suceava, Romania. He has written extensively for a wide range of academic and professional audience: Small and Medium Enterprises in Contemporary Society (KMV, Germany), International Tourism: World Geography and Developmental Perspectives (Abhijeet Publications, New Delhi, India), Tourism Marketing (Derc Publishing House, Tewksbury, USA), Knowledge Management Practices, Comparative Tourism Marketing Case Studies (Abhijeet Publications, New Delhi, India).

He is editor-in-chief of the journal Revista de turism and member of the editorial board of the journals Amfiteatru Economic (indexed in Thomson Reuters - ISI Web of Knowledge), International Journal of Leisure and Tourism Marketing, Journal of Tourism: An International Research Journal, Tourism Today, World Journal of Ecotourism, Tourism Issues, European Journal of Tourism Research, Environmental Economics.

He has been accorded membership in scientific associations like International Association of Scientific Experts in Tourism, International Association on Public and Non Profit Marketing, International Network for Research in Consumer Behaviour Studies, Regional Science Association International, World Research Club (WRC), American Society for Public Administration, European Association of Research on Services (RESER), Marketing and Tourism Research Interest Committees - EuroMed Research Business Institute (EMRBI), Centre International de Recherche et d`Etudes Touristiques (CIRET), .

Nicolae Păun

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai

Domenii de activitate: Istoria integrării europene

Titlul academic: Dr., Prof. Jean Monnet ad Personam

Interesul de cercetare: Istoria integrării europene, reforma instituțională și administrativă a UE

Scurtă descriere: Nicolae Păun este Profesor univ. dr. și Decan al Facultății de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai. Conduce doctorate în domeniul Relații Internaționale și Studii Europene și a dobândit titlul de Profesor Jean Monnet ad Personam. Este membru al Grupului de Lucru al Istoricilor Integrării Europene, de pe lângă Comisia Europeană. Este activ în asociații profesionale naționale și internaționale în domeniul europenisticii și este membru ARACIS. A publicat numeroase cărți și articole în reviste internaționale și a câștigat distincții precum Profesorul LISBOAN și Premiul A.D. Xenopol al Academiei Române.

Teodor Lucian Moga

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Centrul de Studii Europene, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi

Domenii de activitate: Academic

Titlul academic: Lector Univ. Dr.

Interesul de cercetare: EU foreign and affairs, EU defence and security, EU-Russia relations, European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership

Scurtă descriere: Teodor Lucian Moga is assistant professor in the EU foreign affairs & security issues at the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Romania. Currently he works as a post-doctoral researcher at the University St Gallen, Switzerland, focusing on the geopolitics of the EU-Russia shared neighbourhood. Previously, between 2007 and 2008, he was an Open Society scholar and pursued an MA in European Politics at the University of Manchester, UK. He has, moreover, worked for the European Commission, British Embassy (Bucharest, Romania) and completed various research stints at the European Union Institute for Security Studies (Paris, France), the George C. Marshall European Center for Security Studies (Garmisch-Partenkirchen, Germany) and Romanian Academy of Science. 

Vasile Constantin Toca

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea din Oradea

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Relatii nternationale si studii europene

Titlul academic: Asist. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Relatii internationale, Institutii si organizatii internationale, Cooperare transfrontaliera, Comunicare si negociere, Sociologia relatiilor internationale

Scurtă descriere: Asistent universitar dr. Constantin Vasile Ţoca, cadru didactic al departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Universităţii din Oradea. Membru în cadrul Institutului de Studii Euroregionale. Din perspective gestionării fondurilor europene, euroregionale şi locale, în calitate de director de proiect la 4 proiecte printre care proietul Leonardo da Vinci, Dezvoltarea de competenţe în doemniul administraţiei publice, în partenriat cu universitatea din Debrecen, finanţat de Comisia Europeană prin programul Lifelong Learning Policy si proiectul “Să pregătim un viitor comun: Aglomeraţia Comunităţilor Debrecen – Oradea – 700.000 (2020)”, finaţat de Primăria Municipiului Oradea, plus 15 proiecte în calitate de membru în cadrul echipei de implementar, dintre acestea amintim Boosting Innovation through Capacity Building and Networting of Science Centre in the SEE Region.
Membru în cadul coletivului de redacţie al revistei Eurolimes, Revista Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene precum şi al Revistei Române de Studii de Securitate. Constribuţia ştiinţifică este cuantificată prin intermediul a peste 25 de articole prezentate la conferinţe internaţionale şi publicate în reviste sau volume indexate în baze de date internaţionale, plus 2 cărţi personale şi 3 volume coordonate.
Domeniul de interes ştiinţific precum şi aria de cercetare se îndreaptă în direcţia domeniilor: cooperării transfrontaliere, evaluarea programelor şi politicilor publice europene, organizaţii internaţionale, instituţii şi politici europne, comunicare şi negociere şi sociologia relaţiilor internaţionale.

Vasile Docea

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Vicepresedinte

Afiliere instituţională: Universitatea de Vest din Timisoara

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Istoria relatiilor internationale; Istoria institutiilor; Istorie moderna europeana; Teoria relatiilor internaționale

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Istoria relatiilor internationale; Istoria institutiilor; Istorie moderna europeana; Teoria relatiilor internaționale

Scurtă descriere: Doctor în istorie (1999), cu o lucrare despre relațiile româno-germane în secolul XIX. Cercetător științific la Institutul de istorie "A. D. Xenopol" din Iași (1991-2000); conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Vest din Timișoara (din 2005), unde coordonează Programului de studii în limba germană pentru specializarea Relații internaționale și studii europene; director general al Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" din Timișoara (din 2010). Cărți: "Relații româno-germane timpurii", Cluj-Napoca, 2000; "Carol I și monarhia constituțională", Timișoara, 2001; "Străinii de-alături", Timișoara, 2006. Editor de documente istorice (Regele Carol I, "Jurnal", 2007 și 2014).