Experţi Migraţie Umană

Adrian-Cosmin Basarabă

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

Domenii de activitate: Învățământ universitar/Știinte Politice, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene

Titlul academic: Conf. Univ. Dr.

Interesul de cercetare: Analiza comportamentului electoral, Planificare sectorială, Studii de dezvoltare internațională, Migrație și politici ale populației

Scurtă descriere: Conf. univ. dr. Adrian Basarabă este membru al departamentului de Ştiinţe Politice al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timişoara. Doctor în Sociologie la Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Adrian Basarabă este specializat pe sociologie regională, sociologie politică și studii de dezvoltare internațională. Este cadru didactic asociat la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca şi la Universitatea din Craiova şi membru în registrul naţional de evaluatori (pentru domeniul Ştiinţe Politice) al Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS.

Cristian Încălțărău

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Domenii de activitate: Cercetare/Economie și Afaceri internaționale

Titlul academic: CSIII

Interesul de cercetare: Dinamica relaţiei bilaterale mobilitatea forței de muncă – dezvoltare (migrația internă/internațională și impactul asupra regiunii/țării de origine, economia remitențelor, tranziția migrației)

Scurtă descriere: Cristian Încalţărău este cercetător în cadrul Centrului de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Principalul său domeniu de interes vizează dinamica relaţiei bilaterale mobilitatea forței de muncă – dezvoltare (migrația internă/internațională și impactul asupra regiunii/țării de origine, economia remitențelor, tranziția migrației). În perioada Octombrie - Februarie 2012 a obținut un stagiu de cercetare în cadrul Institutului pentru Economie Internațională din cadrul Universității de Economie și Afaceri din Viena, având ca temă - Consecințele economice ale emigrării forței de muncă din România. Începând cu anul 2009 a devenit editor executiv al publicaţiei ştiinţifice CES Working Papers, editată de Centrul de Studii Europene.

Marga Nițu

 

Titulatură în cadrul asociaţiei: Membru

Afiliere instituţională: SNSPA

Domenii de activitate: Cercetare

Titlul academic: Doctorand

Interesul de cercetare: Migratie umană, relații internaționale, comunicare politica, Diplomație

Scurtă descriere: Jurnalist de televiziune - a introdus reportajul politic si mini-studioul in jurnalul de știri; specialist Relatii Publice in campaniile electorale (2000 - 2010), specialist in protocol instituțional si comunicare diplomatica, analist media si manager proiect rebranding stații TV locale