ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale și Studii Europene (ARRISE) anunță demararea procedurii de recrutare și selecție a 10 membri ARRISE în vederea participării la un program integrat de formare în domeniul politicilor publice și dezvoltării durabile, în cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956.
Informaţii detaliate găsiţi în anunţul de selecţie de mai jos.

 

METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *