Evenimente și activități
A doua sesiune de informare din cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956

A doua sesiune de informare din cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956

Luni, 21.11.2022, în sala de festivități a Liceului Teoretic “Ion Ghica” din Oraș Răcari a avut loc cea de-a doua sesiune de informare din cadrul proiectului: „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956, proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE).

 

Evenimentul face parte din seria de acțiuni prevăzute în cadrul proiectului pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a orașului Răcari pentru perioada de programme 2021-2027 și are ca scop consultarea părților interesate de la nivel local și creșterea nivelului de implicare comunitară.
La sesiunea de informare au participat, alături de reprezentanții ARRISE, și reprezentanți ai mediului de afaceri din orașul Răcari, personal din cadrul Primăriei orașului Răcari și aleși locali, personal didactic și cadre didactice din unitățile de învățământ de la nivelul orașului Răcari.
Discuțiile au avut ca punct central necesitatea realizării unei analize diagnostic concludente pentru a putea contura un priorităţile pentru strategia de dezvoltare adaptată nevoilor orașului și etapele de cercetare ce trebuie întreprinse pentru atingerea acestui obiectiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *