Evenimente și activități
Prima sesiune de dezbateri din cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS:  889/150956

Prima sesiune de dezbateri din cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/150956

Luni, 26 iunie 2023, la sediul Primăriei oraşului Răcari, a avut loc prima sesiune de dezbatere
din cadrul proiectului Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală
participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956, proiect cofinanțat din FSE prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă (POCA) şi implementat de Asociația Română de
Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE).
Sesiunea de dezbatere face parte din seria de acțiuni prevăzute în cadrul proiectului pentru
elaborarea strategiei de dezvoltare locală a orașului Răcari pentru perioada de programe 2021-
2027 și are ca scop consultarea părților interesate de la nivel local și creșterea nivelului de
implicare comunitară.
Participarea a fost numeroasă, aprox. 30 de persoane, cărora le-au fost prezentate rezultatele
cercetării privind percepţia publică privind oportunităţile de dezvoltare locală şi cu care au fost
discutate toate domeniile vizate pentru direcţiile de dezvoltare locală, precum şi necesitatea şi
fezabilitatea acestora.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *