Uncategorized
A treia sesiune de dezbateri din cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS:  889/150956

A treia sesiune de dezbateri din cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/150956

Marţi, 25 iulie 2023, în sala de festivităţi a Liceului Teoretic “Ion Ghica” din oraşul Răcari, a
avut loc a treia sesiune de dezbatere din cadrul proiectului Consolidarea instituțională a
ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956, proiect
cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) şi
implementat de Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE).
Sesiunea de dezbatere face parte din seria de acțiuni prevăzute în cadrul proiectului pentru
elaborarea strategiei de dezvoltare locală a orașului Răcari pentru perioada de programe 2021-
2027 și are ca scop consultarea părților interesate de la nivel local și creșterea nivelului de
implicare comunitară.
Echipa de proiect și cei.40 de participanţi la eveniment pe marginea structurii și a conţinutului
Strategiei de Dezvoltare Locală elaborate în cadrul proiectului, precum şi a unor propuneri de
direcţii strategice de acţiune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *