Conferinţa de finalizare a proiectului „Consolidarea instituţională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/150956

Vineri, 17 noiembrie 2023, în sala de festivităţi a Liceului Teoretic “Ion Ghica” din oraşul
Răcari, a fost organizată conferinţa de finalizare a proiectului Consolidarea instituțională a
ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956, proiect
cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) şi
implementat de Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE), cu
participare a a 61 de persoane.
Proiectul a avut la bază un parteneriat strategic între ARRISE și Primăria Orașului Răcari,
parteneriat ce a servit nevoilor ambelor părţi: pe de o parte, a dus la creşterea nivelului de
instruire și de formare al membrilor asociaţiei, permiţându-i Asociaţiei să aibă o prezenţă mai
consistentă, pe viitor, în procesul de elaborare și de implementare a politicilor publice de dezvoltare locală; pe de altă parte, cu ajutorul unui personal mai instruit și având o strategie
de dezvoltare locală, realizată în condiţii de transparenţă și dialog civic, Primăria Orașului
Răcari va putea elabora și implementa într-o manieră mai eficientă propriile politici de
dezvoltare.
Ca rezultate marcante ale proiectului, menţionăm:

– 3 curricule de curs şi organizarea de cursuri de formare/ perfecţionare pentru 13
membri ARRISE, pe domeniile: Dezvoltare durabilă, Elaborare politici publice,
Metode şi tehnici de cercetare socială;
Cursuri de formare pentru 10 reprezentanti ai autoritatii locale, pe domeniile:
Accesare finantari/ fonduri europene (acreditat ANC, cod COR 242213) – 4
persoane si Elaborare de politici publice – 10 persoane;
– 2 Sesiuni de informare a cetățenilor, a reprezentanților mediului de afaceri local și a
altor stakeholderi cu privire la inițiativa de elaborare a strategiei de dezvoltare locală
a orașului Răcari pentru perioada de programe 2021-2027;
Un mecanism online de colectare a feed-back-ului pentru iniţiativa de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală;

1 pachet metodologic pentru desfășurarea analizei-diagnostic (analiză cantitativă +
calitativă);
370 de chestionare de cercetare aplicate pe teren;
33 de interviuri de cercetare realizate pe teren;
1 raport de analiză diagnostic privind percepţia publică și poziţia instituţională
privind direcţiile și necesităţile de dezvoltare locală;
1 propunere Strategie de dezvoltare locală pentru orașul Răcari, judeţul Damboviţa,
pentru perioada de programe 2021-2027;

1 plan de acţiune pe termen mediu (6 luni) pentru monitorizarea aprobării și
implementării strategiei de dezvoltare locală, precum și de monitorizare a
parteneriatului de dezvoltare locală;
1 plan de acţiune privind educarea cetăţenilor în problemele de mediu, egalitate de
gen, nediscriminare şi egalitate de şanse, precum şi participarea activă a acestora în
şi pentru comunitate.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *