Rezultate și livrabile ale proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă” Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956

Livrabile elaborate în cadrul proiectului “Consolidarea institutională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”, cod SIPOCA 889/MySMIS 150956:

A.4.1. Realizarea unei analize diagnostic privind obiectivele unei strategii dezvoltare locala pentru Orasul Racari, judetul Dambovita, pentru perioada de programe 2021-2027

A.4.2. Elaborarea unei propuneri de strategie de dezvoltare locală pentru oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa, pentru perioada de programe 2021-2027, ca validare a competenţelor ARRISE privind formularea politicilor de dezvoltare şi promovarea dezvoltării durabile la nivel local

Propunere Strategie de dezvoltare locală pentru oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa,pentru perioada de programare 2021-2027

Plan de actiune privind educarea cetatenilor in problemele de mediu, egalitate de gen, nediscriminare si egalitate de sanse, precum si participarea activa a acestora în și pentru comunitate

Plan de acţiune pe termen mediu (6 luni) pentru monitorizarea aprobării și implementării strategiei de dezvoltare locală, precum și de monitorizare a parteneriatului de dezvoltare locală

Raport Dezbatere 1

Raport Dezbateri 2 și 3

A.5. Informare, comunicare și publicitate

Comunicat lansare proiect

Comunicat finalizare proiect

Pliant proiect