LANSAREA PROIECTULUI „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă”

Începând cu data de 19.07.2022, Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale și Studii Europene (ARRISE) a început implementarea proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă“, cod SIPOCA 889 / cod mySmis 150956

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administraţie publică și sistem judiciar accesibile și transparente“, cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) – „Consolidarea capacităţii ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local“, Operaţiunea „Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP“.

Scopul proiectului este reprezentat de consolidarea capacităţii Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale și Studii Europene (ARRISE) în vederea implicării în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în regiuni mai puţin dezvoltate, cu focus pe strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a orașului Răcari.

Proiectul are la bază un parteneriat strategic între ARRISE și Primăria Orașului Răcari, parteneriat ce servește nevoilor ambelor părţi: pe de o parte, crește nivelul de instruire și de formare al membrilor asociaţiei, permiţându-i acesteia să aibă o prezenţă mai consistentă, în viitor, în procesul de elaborare și de implementare a politicilor publice de dezvoltare locală; pe de altă parte, cu ajutorul unui personal mai instruit și având o strategie de dezvoltare locală, realizată în condiţii de transparenţă și dialog civic, Primăria Orașului Răcari poate elabora și implementa într-o manieră mai eficientă propriile politici de dezvoltare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 420.894,88 lei, din care:

  • 350.605,43 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  •  61.871,56 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
  •  8.417,89 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Data începerii/ finalizării proiectului: 19 iulie 2022/ 31 august 2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la domnul Iordan Gheorghe Bărbulescu, managerul
proiectului, email rise.org@gmail.com sau de pe pagina web www.rise.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *