Proiecte
Proiectul Jean Monnet: “Contributing to the development of the EU immigration and mobility field of study from a multi-disciplinary approach. Support for the Romanian Association of International Relations and European Studies / CDEUS”

Proiectul Jean Monnet: “Contributing to the development of the EU immigration and mobility field of study from a multi-disciplinary approach. Support for the Romanian Association of International Relations and European Studies / CDEUS”

Între 1 septembrie 2014 și 30 august 2017, Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene / ECSA România a implementat proiectul Jean Monnet „Contributing to the development of the EU immigration and mobility field of study from a multi-disciplinary approach. Support for the Romanian Association of International Relations and European Studies / CDEUS””.

Proiectul a fost cofinanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus Plus, acțiunea Jean Monnet. CDEUS presupune mai multe tipuri de activități, printre care se numără organizarea mai multor evenimente academice privind integrarea imigranților și a cetățenilor mobili în UE, prin și dintr-o perspectivă multidisciplinară. Prin urmare, prin proiect ne-am propus să atingem următoarele obiective:

  • creașterea gradului de conștientizare cu privire la potențiala influență pe care o ar putea avea integrarea imigranților și politicile cetățenilor UE mobili asupra procesului de integrare europeană;
  • îmbunătățirea cunoștințelor privind politicile UE privind integrarea imigranților și a cetățenilor mobili în rândul cercetătorilor din diferite domenii de studiu, reprezentanților societății civile, administrației publice și factorilor de decizie;
  • dezvoltarea domeniului de studiu al imigrației și mobilității în UE;
  • dezvoltarea Asociației pentru ca aceasta să devină un punct de referință în domeniul studiilor UE în România.

Prin intermediul acestui proiect, ARRISE a intenționat să aducă un impact pozitiv în rândul tinerilor cercetători, cadre universitare, reprezentanți ai administrației publice, factori de decizie și reprezentanți ai societății civile și alții.
Proiectul a inclus activități suplimentare menite, pe de o parte, să asigure o desfășurare corectă, eficientă și fructuoasă a proiectului și, pe de altă parte, să sporească vizibilitatea activităților, ceea ce înseamnă nu doar lărgirea cunoștințelor despre această arie de studiu spre un public mai larg, dar și stimularea interesul tinerilor cercetători pentru acest domeniu și o mai bună expunere a muncii lor către publicul interesat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *